Na šta treba obratiti pažnju prilikom kupovine nekretnine

KUPOVINA NEKRETNINE

Za sve ljude, kupovina stana je jedan od najvažnijih događaja, koji sa sobom nosi i veliku radost i veliki stres. Što se tiče kvaliteta gradnje, trebalo bi da obratite pažnju na nekoliko stvari. Ali pored kvaliteta gradnje, ono što nas mnogo više brine su papiri.

Kupovina stana u izgradnji

Kada se kupuje stan u izgradnji, kupac treba da bude upoznat sa dokumentacijom vezanom za izgradnju. Investitor mora da ima Rešenje odobrenju za izgradnju i Potvrdu o prijemu dokumentacije ( koja predstavlja i potvrdu o početku radova ).

Provera invesitora

Investitora može proveriti na sajtu Agencije za privredne registre. Pogledajte za koju je delatnost registrovan kao i godišnji finansijski izveštaj. Na sajtu Narodne banke možete proveriti trenutno stanje računa investitora.

Ono što je takođe bitno je da stan kupujete od investitora koji se nalazi na odobrenju za izgradnju, a kao takav je i upisan kao vlasnik cele i dela parcele na kojoj se gradi. Poželjno je da ugovorite takvu kupovinu da plaćate na rate, koje će pratiti izgradnju objekta.

Preporuka

Kupovina ovakvih stanova od poznatih investitora koji iza sebe imaju izgrađene zgrade, useljene, uknjižene stanove. Investitori koji su poznati su po poštovanju rokova je uvek za preporuku.

Kupovina novog, završenog stana

Ovakavih stanova ima najmanje na našem tržištu, jer se najveći broj stanova proda još dok se zgrada gradi. I ovde je vrlo bitno da pregledate dokumentaciju ( odobrenje za izgradnju, potvrdu o prijemu dokumentacije, ugovore sa Direkcijom za građevinsko zemljište , ugovore sa toplanama , Elektrodistribucijom i drugim komunalnim kućama ) i sl. Najbolje je ako je izvršen i tehnički prijem zgrade i postoji zapisnik iz koga se vidi da je zgrada izgrađena prema dozvoli i građevinskim propisima.

Kupovina starog stana

U Srbiji se najčešće kupuju stari stanovi i tu je najlake proveriti dokumentaciju. Sada je najveći deo stanova u Beogradu uknjižen ili su u toku uknjiženja, tako da to daje dadatnu sigurnost jer se u vlasničkom listu , odnosno listu nepokretnosti, brzo može utvrditi vlasništvo, tačna kvadratura i da li stan ima neki teret ili ne. Provera vlasništva, kao i postojanje tereta nad nepokretnošću može se obaviti i preko sajta www.rgz.gov.rs . Da bi se pretraživala baza podataka potrebno je znati broj parcele u okviru opštine i katastarske opštine, na kojoj se stan nalazi, ili adresu nepokretnosti (ulica i kućni broj). Kod kupovine starih stanova, tj. stanova koji su već jednom ili više puta biti predmet kupoprodaje potrebno je izvršiti još jednu proveru. U pitanju je provera da li je stan predmet nekog sudskog spora. To možete saznati tako što ćete podneti dopis sudskoj pisarnici. Ukoliko se ispostavi da nekretnina jeste predmet nekog spora, posetom portala sudova Srbije www.portal.sud.rs možete proveriti i da li je stan predmet parničnog, izvršnog ili vanparničnog postupka.