Faktori koji utiču na cenu kvadrata

Šta sve utiče na cenu kvadrata

Lokacija

Jedan od najbitnijih elemenata koji utiču na cenu kvadrata stambenog ili poslovnog prostora je Lokacija. Položaj objekta kao i položaj stambene jedinice u samom objektu može takođe uticati na cenu kvadrata.Cena može varirati od 20-30% u zavisnosti od navedenih parametara.

Spratnost
Spratnost je sledeći bitan parametar koji može uticati na povećanje cene.

Stanovi koji se nalaze između prvog i četvrtog sprata mogu imati veću cenu. Stanovi koje su na višim etažama kao i u suterenu mogu biti jeftiniji.

Spratnost samih zgrada takođe utiče na cenu. Cena kvadrata može se razlikovati u niskim zgradama, zgrade sa manjim brojem stanova, traženije su od visokih zgrada sa velikim brojem stanova.

Lift

Lift se u današnje vreme podrazumeva i bitan je faktor prilikom odabira i opredeljenja kupca za neki stan i to sa razlogom. U starijim zgradama nije postojala praksa ugradnje liftova, ali to se polako menja i ispravlja. Prosečna cena ugradnje lifta u objekat je oko 30 000 eura.

Uknjiženje
Uknjiženi stanovi će na tržištu postići višu cenu, jer su sama kupoprodaja i prenos prava svojine nepokretnosti sigurniji. Kod neuknjiženih stanova se mora utvrditi da li su legalno izgrađeni.
 
Položaj stana
Orjentacija stana u zavisnosti na koju stranu sveta je okrenut stan može uticati na cenu stana za 3%. Da li je stan orjentisan ka prometnoj i bučnoj raskrsnici ili ka prijatnom parku takođe je jedan od bitnijih faktora.
 
Bankarski krediti

Povećanju cena doprinose i povoljni bankarski krediti, te se ljudi uglavnom odlučuju za novogradnju, pri čemu cena mesečne rate može biti manja od mesečne kirije prilikom iznajmljivanja.

Struktura i organizacija stana
Dobro i precizno projektovan stan, maksimalno iskorišćen prostor je uvek na ceni. Manji stanovi imaju višu cenu po kvadratu od većih.