ozakonjenje

OZAKONJENJE OBJEKATA ILI ŠTA AKO MI NA KUĆNU ADRESU STIGNE REŠENJE O RUŠENJU OBJEKTA?

OZAKONJENJE OBJEKATA

Skupština Srbije usvojila je Zakon o ozakonjenju objekata, koji će omogućiti jeftiniju i jednostavniju legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata.

ŠTA AKO MI NA KUĆNU ADRESU STIGNE REŠENJE O RUŠENJU OBJEKTA?

U skladu sa novim Zakonom, na teritoriji opštine Paraćin, od januara 2016.godine,  građevinski inspektori na terenu evidentiraju nelegalne objekte i za iste donose rešenja o rušenju.

Biće popisani svi nezakonito izgrađeni objekti na teritoriji opštine za koje ranije nije predat zahtev za legalizaciju. Za ove objekte biće doneto rešenje o rušenju.

Ukoliko Vam ovakvo rešenje stigne na kućnu adresu, ne treba paničiti, jer se rušenje nelegalnog objekta može izbeći.

KAKO IZBEĆI RUŠENJE OBJEKTA ZA KOJI JE DONETO REŠENJE?

Da bi se rušenje objekta izbeglo potrebno je ozakoniti objekat. Preduzeće Pro-Art izrađuje “Izveštaj o zatečenom stanju objekta sa elaboratom geodetskih radova” koji vam je neophodan za postupak ozakonjenja. Za više informacija možete nas kontaktirati na br. telefona 035/565-713 ili dolaskom u prostorije našeg preduzeća na adresi Vojvode Mišića 33/a4.

Postupak ozakonjenja se sastoji iz sledećih koraka:

  • 1. korak: Građevinski inspektori na terenu evidentiraju nelegalne objekte i za iste donose rešenja o rušenju (koja se ne izvršavaju do okončanja procesa ozakonjenja);
  • 2. korak: Nadležni opštinski organ poziva vlasnike evidentiranih nelegalnih objekata da dostave odgovarajuću dokumentaciju radi ozakonjenja nelegalnih objekata;
  • 3. korak: Vlasnici evidentiranih nelegalnih objekata za predmetne nelegalne objeke ishoduju “Izveštaj o zatečenom stanju objekta sa elaboratom geodetskih radova” koji izrađuje ovlašćeni projektni biro Pro-Art;
  • 4. korak: Vlasnici evidentiranih nelegalnih objekata dostavljaju zahtevanu dokumentaciju nadležnom opštinskom organu;
  • 5. korak: Ukoliko je predata dokumentacija kompletna, nadležni opštinski organ obaveštava podnosioca zahteva o visini odgovarajuće takse za ozakonjenje;
  • 6. korak: Vlasnik nelegalno izgrađenog objekta plaća taksu i dostavlja nadležnom opštinskom organu dokaz o uplati propisane takse za ozakonjenje;
  • 7. korak: Nadležni opštinski organ izdaje rešenje o ozakonjenju.