OBJEKAT U IZGRADNJI "V3"

Pro-Art nekretnine Paraćin – Objekat X3 – Praćenje gradilišta 27.11.15

Pro-Art nekretnine Paraćin – Objekat X3 – Praćenje gradilišta 27.11.2015.


nekretnine paraćin

 

 

 

 

 

 

 

U toku su keramičarski radovi u objektu “X3”.

Oblaganje zidova i podova keramičkim pločicama prve klase. Ugrađuju se pločice po izboru projektanta ili po želji i odabiru kupaca stanova. Pro – Art omogućava svojim kupcima da biraju materijale u kupljenim stanovima, kao i da izvrše određene estetske korekcije, prema sopstvenim željama i
afinitetima.

Keramičarski radovi se izvode tako da budu vrhunskog kvaliteta, uz angažovanje odgovarajuće kvalifikovane radne snage, u skladu sa važećim SRPS standardima i tehničkim propisima za izvođenje ove vrste radova.

 

Pro-Art nekretnine Paraćin – Objekat X3 – Praćenje gradilišta 23.11.15

Pro-Art nekretnine Paraćin – Objekat X3 – Praćenje gradilišta 23.11.2015.

nekretnine paraćin– U toku su molersko – farbarski radovi i postavljanje izloga u lokalima u objektu “X3”.

Materijal pripremljen za izvođenje izloga lokala je prvoklasan, atestiran i saglasan odgovarajućim SRPS standardima.

Ugrađuje se stručno sa kvalifikovanom radnom snagom i u svemu prema propisima i normama u građevniarstvu.

Sve pozicije molersko farbarskih radova izvode se stručno i kvalitetno sa materjalima koji u svemu odgovaraju tehinčkim propisima, normativima i važećim SRPS standardima.

Obojene površine su čiste bez tragova četki i valjka. Boja i ton su izjedančenog intezizteta i bez mrlja. Boja potpuno prekriva podlogu. Svi završeci obojenih površina su ravni i pravilni kao i stastavi sa vratima prozorima i sl.

Kod višestrukih premaza prethodni premaz je potpuno suv pre nego što se nanese sledeći sloj.

Boja se nanosi samo na suvoj i pripremljenoj podlozi.

 

 

Pro-Art nekretnine Paraćin – Objekat X3 – Praćenje gradilišta 20.11.15

Pro-Art nekretnine Paraćin – Objekat X3 – Praćenje gradilišta 20.11.2015.

nekretnine paraćin– U toku je izrada fasade na objektu “X3”.

Fasada objekta, debljine 12 cm sastoji se u potpunosti od termo materijala koji su u skladu sa važećim zakonima i propisima R. Srbije, kao i preporukama za izgradnju energetski efikasnih objekata. Objekat “X3” ispunjava sve zahteve energetski efikasnog objekta i sve zahteve za izdavanje energetskog pasoša. Elaborat energetske efikasnosti je deo PGD-a za objekat “X3”. Izgradnja ovakvog objekta a sa visokim stepenom energetske efikasnosti predstavlja održivu gradnju koja je bazirana na principima Fotografija0724Fotografija0722održivog razvoja. Rezultat ovakve gradnje i   planiranja je činjenica da su energetski efikasni objekti ugodniji za stanovanje, jeftiniji za održavanje i dužeg životnog veka.

Koje su prednosti energetski efikasnog objekta, kao što je X3 ?   

– Manji račun za grejanje, hlađenje i elekrtričnu energiju

– komfornije i kvalitetnije stanovanje

– duži vek zgrade